Sider

onsdag 10. november 2010

Leserinnlegg i Fremover

I dag har jeg lyst til å dele med meg av noe jeg virkelig brenner for. Dette betyr så mye for meg, at det nesten gjør vondt. Det som gjør vondt er at folket ikke blir hørt.
Vi har et utfordrende land i forhold til geografi, klima og infrastruktur.
Min bønn er eksisterende helsetilbud skal bli oppretthold - dog ikke bekostning av hverandre.
Nå prøver UNN "splitt og hersk" metoden....(klikk på overskriften og du får se hva de planlegger).


Narvik eller Harstad. Vi gir oss ikke vi heller!
Så er det på han igjen. I fredagsutgaven til Fremover, 5.november kunne vi lese at Narvik
fødeavdeling atter en gang er truet. Jeg burde vel heller si at den forsatt er truet, og om ikke annet så har det vært en form for kontinuitet i denne trusselen over mange år nå. Vi vet hvem vår motstander er, og hva som er vår motstanders agenda. De ser ikke ut til å ville gi seg før fødeavdelinga i Narvik er en saga blott. De som har fulgt med i debattene om fødselsomsorgen, vet at en ny nasjonalplan skal iverksettes når det gjelder svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge, og i 2008 kom
Stortingsmeldinga «En gledelig begiventhet» som omhandlet dette. Kort oppsummert så ble det i
etterkant av stortingsmeldinga opprettet regionale arbeidsgrupper som skulle utarbeide ulike
kvalitetskrav for fødeinstitusjonene. Kvalitetskravene dannet tilsist en rapport som det enkelte
Helseforetak skulle bruke videre i planene for sine fødetilbud. Da rapporten lå klar våren 2010 kom det frem opplysninger om at flere av arbeidsgruppene ikke hadde jobbet så godt og grundig som forventet, spesielt sett ut i fra viktigheten av det arbeidet de var satt til å gjøre. Hensikten var at kvalitetskravene skulle ligge tilgrunn for fremtidens «Føde-Norge».
Liv laga, som er en brukerorganisasjon for svangerskaps, fødsels- og barselomsorg har bla uttalt:
«Rapporten bærer tydelig preg av hastverksarbeid. Med stramme tidsfrister er det ekstra viktig med god prosjektstyring og at de involverte får frigjort tid til å prioritere prosjektet. Dette skjedde dessverre ikke her.»
Videre skriver Liv laga på sine nettsider: «Gruppene løste oppgavene svært ulikt:
•  Helse Vest: Det har vært holdt åtte møter i gruppen, fire heldagsmøter, tre telefon- og et videomøte. I tillegg brukte gruppen ressurspersoner slik som andre leger, jordmødre, jurist m.m. til å løse oppdraget.
• Helse Midt: Arbeidsgruppen har avholdt to heldagsmøter og for øvrig arbeidet individuelt med tildelte oppgaver og kommunisert via e-post.
• Helse Sør-Øst: Gruppen møttes to ganger, ca. halv dag.
• Helse Nord: Ingen møter.»
Det er altså denne rapporten som den lokale arbeidsgrupper fra UNN har brukt som utgangspunkt da de har kommet frem til at vi ikke kan forvente å få beholde en fødeavdeling både i Narvik og i Harstad. Kun en av disse vil bestå dersom UNN velger å følge det arbeidsgruppen har konkludert med. To fødeavdelinger settes opp mot hverandre, to byer og to regioner.
Lederen for den lokale arbeidsgruppen Martin Grønberg, uttalte i følge NRK at en nedleggelse i Narvik vil øke kvaliteten - også for innbyggerne i malmbyen. Videre sier Grønberg at «De vil også fortsatt kunne føde ved en fødeavdeling dersom de ønsker det, men det blir en litt lenger reisevei.»
Vi kan godt akseptere «en litt lenger» reisevei dersom vi skal på julehandeltil nabobyen vår, men jeg kan skrive under på at en ekstra kjøretur på 2 timer ikke helt det samme når du skal føde.

Jeg har ikke annet å si enn at jeg mener det er en overlegen arroganse som nå atter en gang blir vist mot oss som faktisk bor her.
Jeg finner det også en smule forbausende at man i et land som Norge - som er et av de tryggeste og beste landene å føde i, så har man altså utarbeidet kvalitetskrav som underbygger videre eksistens for veletablerte gode fødetilbud.
Vi MÅ ha tilbake politisk styring over vårt Helse-Norge! Dette før gode og nære tilbud blir spist opp av adminisrasjon og arbeidsutvalg som ikke er i nærheten til å kunne, eller ville sette seg inn i hva vi som brukere og befolkning mener er best for oss.
Så vil jeg til sist hilse til de som jobber så hardt for å ta fra oss et eksisterende godt og trygt tilbud:

Vi gir oss ikke vi heller!


Mvh

Eva Vassdal Sørensen
1 kommentar:

  1. Kjempebra innlegg! Det er så flott at det finnes ildsjeler som deg som står på!

    SvarSlett