Sider

fredag 19. november 2010

Jeg trenger DIN hjelp...

Vi fortviles over at igjen er mange av fødetilbudene våre igjen truet.
Vi trenger hjelp i denne kampen!
Det er foreslått at en rekke fødesteder rundt om i Norge bør legges ned. Det tas liten hensyn til at vårt land har svært utfordrende geografi, infrastruktur og klima.
Mange steder er folk fullstendig avhengige av å krysse fjorder med ferger, kjøre over fjelloverganger, og bruer. Det er ikke uvanlig at disse er stengt pga av vinterstormer og uvær.
Veier her i nord er på våren og vinter ofte stengt pga stein-, jord- og/eller snøras.
Forholdene kan være ganske tøffe.
Norge er et land med ei befolkning som bor spredt, og vi er avhengig av gode, desentraliserte helsetilbud dersom folk fortsatt skal kunne og ville bo utefor de største byene.
Jeg er redd mange av de flotte plassene her i Nord-Norge vil avfolkes fordi gode tilbud blir tatt vekk.
En viss nærhet til akuttberedskap og trygge fødetilbud er en forutsetning for at folk skal ville og våge å bo her!
Kan DU hjelpe meg å spre informasjon om underskriftskampanjen vår:


Om du bor i Nord-Norge eller ikke spiller ingen rolle. Det som spiller en rolle er om du ser galskapen i at fødetilbud legges ned, og at Helseforetakene tar en sjanse på vegne av våre ufødde barn!
Støtter du oss så vær så snill skriv under, og spre budskapet videre!
Nå får det være nok! Vi vil ha ro rundt våre fødetilbud!

 Jeg ber dere om hjelp til å bistå oss i denne kampen.
4.desember sendes listene med underskrifter til UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge), Helse Nord og Regjeringa.
Vi må ha MASSE underskrifter til da!!!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar